Close

שאל שאלה באתר

רכישת דירה נוספת להשקעה

אנחנו זוג ויש לנו דירה בשווי 1.5 מיליון ש”ח ללא משכנתא. רצינו לרכוש דירה נוספת להשקעה ולקחת משכנתא ולשלם אותה עם ההכנסה מהשכרת הנכס החדש.האם ניתן לקבל משכנתאות על הנכסים כך שלא נצטרך להביא הון עצמי?

רחל שלום רב,

ניתן לשעבד את 2 הנכסים כפוף להנחות הבאות:

  • עד 50% מהנכס הנרכש
  • עד 50% משווי הנכס הקיים או 50% מהנכס הנרכש כנמוך שביניהם.

יש לקחת בחשבון שההחזר החודשי של משכנתא גדולה בשעבוד של 2 הנכסים גדולה יותר מתקבול שכ"ד.

יש לקחת בחשבון גם מיסוי בגובה 8% על הדירה הנרכשת  – סכום שיש להביא מהון עצמי.

נשמח לסייע לך באופן אישי את יכולה להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה