Close

שאל שאלה באתר

האם הבנק יאשר מתן משכנתא רק אם ההון הקיים + משכנתא משלימים לסכום אותו אמד השמאי?

במשכנתא לבניה, האם הבנק יאשר מתן משכנתא רק אם ההון הקיים+משכנתא משלימים לסכום אותו אמד השמאי? או שכל עוד הסכום הנ”ל לא עובר את הערכת השמאי האישור יתקבל? למשל: הון עצמי 300K בקשה למשכנתא של 1M והערכת שמאי לבניה 1.5M

לי שלום

ניתן לקחת משכנתא על פי התקדמות הבניה, כך למשל אם הבנק יאשר 60% מימון ניתן בכל עת לשחרר שיעור זה על פי סטטוס הבניה.

נשמח לסייע לך באופן אישי את יכולה להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה