Close

שאל שאלה באתר

כמה כסף אוכל ללוות מהבנקים במשכנתא של ריבית משתנה בלבד?

ברשותי וברשות אח שלי דירה שקיבלנו בירושה שמחירה בשוק 2 מיליון ש”ח (הארכת שמאי) – אין משכנתא על הדירה וכרגע יש דיירים בדירה שמכניסים כל חודש 3600 ש”ח שכר דירה – שאלתי היא בהתאם לנתונים שסיפקתי מה הסכום המקסימלי שאוכל לקחת כמשכנתא מהבנק כאשר אנחנו מעוניינים להחזיר רק את הריבית בלבד (בלי הקרן) על המשכנתא (בעזרת השכר דירה) בהחזר חודשי ל-30 שנה? כלומר כמה כסף אוכל ללוות מהבנקים במשכנתא של ריבית בלבד משתנה? תודה רבה על עזרתכם מראש

רן שלום

אם הבנתי את שאלתך נכון, אין אפשרות לקחת הלוואה של ״בלון״ ל 30 שנים אלא רק לשנה וחצי ובגדול זה מיועד לבנייה.

אני ממליץ לברר על האופציה של משכנתא הפוכה

בהצלחה