Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לבצע החזר חודשי משתנה למשכנתא/ הלוואה כל שנה?

שלום אני נשוי פלוס 1 מעוניין לרכוש דירה בעלות של 1,240,000 ש"ח ותיווך 20 אלף ש"ח ההון העצמי שלי כרגע הוא 240 אלף ש"ח כלומר חסר לי 90 אלף שקל להון העצמי ההכנסות שלי ושל אישתי הם 17 נטו השאלה שלי היא כזו אם אני לוקח הלוואה רגילה מהבנק(הלואה לכל מטרה)להשלמת ההון העצמי על ס"הכ של 90 אלף לפי ההחזרים הבאים: (בעוד כשנתיים צריך להיפתח קרן השתלמות לאשתי על ס"ה של 45 אלף שקל שאותו אני רוצה לחסות את ההלאוה הזו). ₪ 1,578.88 החזר בשנה הראשונה והשניה ₪ 1,287.21 החזר בשנה השלישית,רבעית,חמישית ₪ 676.27 החזר בשנה השישית ₪ 487.30 החזר בשנה השבעית

שי שלום רב

לא ניתן לקחת החזר חודשי משתנה כל שנה כפי שביקשת

נכון לבצע על פי המתווה הבא

  1. לקחת הלוואה ע"ח קרן ההשתלמות ניתן על רוב הסכום הקיים.
  2. לקחת הלוואה בנקאית רגילה ל  5 שנים
  3. על מנת להקל על התזרים החודשי ניתן לקחת חלק מהמשכנתא בגרייס לתקופה של 2-3 שנים

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה