Close

שאל שאלה באתר

האם כדאי לקחת משכנתא בסכום גבוה מהנדרש ואז לפרוע את החלק שאינו בריבית פריים (שהיא הריבית המועדפת) מיד לאחר קבלת המשכנתא בעזרת הון עצמי?

היי. תודה רבה על המידע המפורט, ממש עשה לי סדר בכל הנושא הסבוך הזה. כפי הידוע לי אזי המסלול הכי משתלם במשכנתא הוא בעצם מסלול הפריים, אלא שבנק ישראל הגביל אותו לסך שליש מההלוואה, כעת נשאלת השאלה דלהלן, אם אני באופן עקרוני לא צריך מימון לדירה אלא רק בשיעור של כ-30 אחוזים לערך, ואת השאר יש לי בהון עצמי, האם לא שווה לי בעצם להתחכם ולבקש מן הבנק מימון של 60 או 70 אחוזים, וכך שאוכל לקבל כסף בפריים בכמות הרבה יותר גבוהה בחישוב של אחוזים מן המימון הזה, ולבוא לבנק מיד אחרי לקיחת ההלוואה ולפרוע את החלק שאיננו בפריים או לפחות חלק ממנו, וזאת על ידי ההון העצמי שלי ששמור אצלי כבר מהתחלה, וכמבון כל זה בהתחשב בכך שהבנק יואיל לתת לי מימון כזה. ומבעיה של עמלת פרעון מוקדם אפשר להתחמק לכאורה כיון שאם אני משלם מיד לא אמור להיות שינוי בריביות. אלא שיש שתי נקודות למחשבה,א. שהרי כפי שהסברת בטוב טעם אחוזי המימון הם קובעים עיקריים ביוקר הריבית וכך שככל שאקח מלכתחילה מימון גבוה יותר כך אשלם ריבית יותר גבוהה על כל ההלוואה, וב. השאלה העקרונית שהרי יש סיבה להגבלה הזאת של בנק ישראל והשאלה היא האם אני בתור אדם פרטי שווה לי לנסות להתחכם או לא. תודה רבה אשמח מאד בתשובה.

יהונתן שלום שוב 🙂

בנק ישראל הגביל את שיעור הפריים ל 33% על מנת שהבנקים (ולא הלווים) לא יהיו חשופים לתנודתיות בפריים שכן הם מגייסים מבנק ישראל את הפריים לטווח קצר ומוכרים לטווח ארוך.

אכן הפריים הוא המסלול האטרקטיבי ביותר גם לאחר שהפריים יעלה לרמה הסבירה של 3.5% בשנים הקרובות.

על כן, בשיעורי מימון נמוכים, בהחלט ניתן להגדיל את שיעור המימון ולפרוע את המשכנתא מיד לאחר מהון עצמי. ואין בזה שום בעיה

החיסכון הוא משמעותי גם בריביות גבוהות יותר בשל שיעור המימון הגבוה יותר.

בהצלחה