Close

שאל שאלה באתר

האם אפשר לקחת הלוואת גישור ל-3 שנים כאשר מקור תשלום הריבית וההצמדה יהיה משכירות?

יש לי הון עצמי של 750,000 ש״ח. רוצה לרכוש דירה בעלות של 1,450,000 ש״ח עם אפשרות השכרת הנכס כל חודש ב-4,500 ש”ח לחודש. מבקש לבחון לקחת הלוואת גישור ל-3 שנים כאשר מקור תשלום הריבית וההצמדה יהא מהשכירות, תוך מתן אפשרות להחזיר את ההלוואה באמצעות תשלום של כ-200,000 כל שנה עד 3 שנים. האם אפשרי? אילו בנקים מאפשרים מתן הלוואה כזו? תודה משה

משה שלום,

ניתן לקחת גרייס רק כאשר הדירה עדיין לא מוכנה ויש כפל תשלומים עבור משכנתא של דירה אחרת או שכר דירה במקביל.

ככלל שהדירה מוכנה לרוב הבנק לא יאשר גרייס שכן אין סיבה אמיתית לכך.

יחד עם זאת ניתן לחלק את המשכנתא באופן שבו ניתן לפרוע כל תקופה או כל פעם שיהיה לך כסף ששמת בצד.

כלל חשוב בתחום המשכנתא הוא שלוח שפיצר הכולל קרן וריבית טוב יותר מגרייס של תשלום ריבית בלבד, חיסכון הכסף בצד ופרעון בסוף תקופה.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266