Close

שאל שאלה באתר

מה התנאים לקבלת הלוואה במידה ויש לי נכס בשווי 1.6 מיליון?

יש לי נכס בשווי 1.600000 וברצוני לקחת הלוואה ולמשכן את הבית. מה התנאים כדי לקבל את ההלוואה ?

דרור שלום

מהנתונים שהצגת בשאלתך, מדובר על הלוואה לכל מטרה.

ראשית נדרש להבין את הסיבה להלוואה: כיסוי חובות, רכישת רכב, שיפוץ וכו'.

הריביות הן בסביבות p+2  עד p+3.5  וכן בין 4% ל 6% ביתר המסלולים.

בהצלחה