Close

שאל שאלה באתר

מה שווי הנכס שנוכל לקנות אם יש לנו מיליון ורבע ש"ח ואנחנו מרוויחים ביחד 28 אלף ש"ח נטו?

לאחר שחסכתי עם אשתי וגייסנו בכל דרך הון עצמי של מיליון ורבע רציתי לדעת מה גובה תקציב הנכס שנוכל לקנות בהון עצמי זה? אנו מרווחים בסביבות ה28 נטו ביחד כאשר אנחנו בהתחלת הקריירה ובני 26. לאבא שלי יש דירה להשקעה ללא משכנתא, ועבורנו זו דירה ראשונה. תודה

נאור שלום

גובה המשכנתא צריך להיבחן על בסיס שני פרמטרים. א. הון עצמי. ב. יכולת החזר חודשי.

טכנית אתם יכולים לקחת 75% מימון מה שמביא אתכם לדירה בשווי של M5 ₪ ומשכנתא של M3.75 ₪. מה שכמובן לא אפשרי מבחינת ההחזר החודשי.

על כן תוכלו לקחת משכנתא של כ M2.2 ₪ עד M2.4. בהחזר חודשי של כ 10,000 ₪ מה שמקנה לכם את היכולת לרכוש דירה בסך של  M3.5 ₪.

יש לקחת בחשבון גם הוצאות נלוות לרכישה שהם חלק מההון העצמי כמו מיסוי, תיווך, עו"ד וכו'

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה