Close

שאל שאלה באתר

האם הון עצמי מכובד ויכולת החזר נוחה לתקופה קצרה יחסית מאפשר לי יכולת מיקוח עם הבנק בהחזר המשכנתא?

משכנתא, 800,000, שהם 54% משווי הנכס, מעוניינים בתקופה קצרה (16 שנים) לכיסוי, יכולת כלכלית נוחה יחסית לתשלום, השאלה שלי היא האם ישנו פרמטר “עמדה” בפני הבנק? האם העובדה שאני מגיע עם הון עצמי מכובד ומעוניין בכיסוי מהיר של המשכנתא שמה אותנו בעמדה נוחה להתמקחות? מה הגישה במקרה שכזה? תודה מראש!

ערן שלום! חד משמעית כן.

השאלה היא איך תמנף את זה לטובתך- תתחיל עם משכנאת ל 20 שנים והצעות מחיר לתקופה הזו, אחרי זה תתחיל לשחוק מרכיבים לכיוון ה 15 שנים ותראה איך זה משפיע על ההחזר- אבל בעיקר על הריבית!

שם אתה צריך לקבל בהחלט הפרש יפה בין הריביות מ 20 ל 15 שנים בנתונים שסיפקת.

בהצלחה!