Close

שאל שאלה באתר

האם עדיף לקחת משכנתא פריים + צמוד לריבית לא קבוע או כל הסכום פריים + 1.2?

קיבלתי שתי הצעות לקבלת משכנתא על סך מליון ש”ח ל 3 שנים .1. 300000 פריים +0.5 ו- 700000 פריים + צמוד לריבית לא קבוע הצעה שניה כל הסכום פריים + 1.2 . מה הכי כדאי?

שמעון שלום

ממה שאני מבין מדבריך, לא מדובר במשכנתא כי אם בהלוואה מסחרית. משכנתא ניתנת לתקופה של לא פחות מ 4 שנים על כן.

אם אכן מדובר בהלוואה מסחרית יש לקחת הכל ב פריים +1.2.

אם עדיין מדובר על משכנתא (= רכישת נכס פרטי) אזי הריביות גבוהות.

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא  תיצור איתנו קשר.