Close

שאל שאלה באתר

מהו טווח הריביות שעליי לשאוף אליו?

שלום, אודה לעזרתך בהבנת טווח הריביות שעליי לשאוף אליו, לפני סבב הפגישות עם הבנקים. מחיר דירה – 2.55 מליון , משכנתה של 1.29 מליון (כ-50%). זוג צעיר ללא ילדים, הכנסה חודשית ברוטו משותפת – כ32 אלף. מסלול: 16.5% משתנה כל 5 שנים לא צמודה (215 אש”ח) ל-20 שנה, 16.5% משתנה כל 5 שנים צמודה (215 אש”ח) ל-20 שנה, 33% פריים (430 אש”ח) ל-30 שנה, 33% קל”צ (430 אש”ח) ל-15-20 שנה. מה הריביות שניתן להשיג בהתחשב בכל הפרמטרים? תודה רבה.

מאיר שלום רב

במו"מ נכון הריביות אליהן ניתן להגיע הן – בפריים ניתן לקבל p-0.6 שזה 1%

במשתנה כל 5  לא צמודה ניתן לקבל 3.6%

במשתנה כל 5  צמודה ניתן לקבל 2.7%

בקל"צ כ 3.4%

אני ממליץ שבמידה ואתה לא מגיע לריביות אלו תיצור איתנו קשר. זה משהו שנוכל להגיע אליו