Close

שאל שאלה באתר

האם בנק ייתן לנו לקחת משכנתא ללא הון עצמי בכלל על סמך דירה אחרת שיש לנו?

שלום אשמח לדעת אם ההכנסה החודשית שלי ושל בעלי היא 7000 ש”ח ויש לנו דירה שנשארה עליה משכנתא של 35000 ש”ח ורוצים לקנות דירה שניה ב900000 ואנו צריכים את כל הסכום האם יתנו לנו משכנתא כזו?הדירה הראשונה שווה כ1300000.תודה

לירון שלום

התשובה תלויה בין השאר אם יש לכם הלוואות נוספות למשכנתא ומספר הנפשות בבית. יחד עם זאת על מנת לקחת משכנתא של 900,000 ₪ יש להחזיר לכל הפחות 3,900 ₪ (לפני ביטוחי משכנתא) ולשם כך עליכם להשתכר, ללא הלוואות נוספות במידה ויש כ 13,000 ₪
ולכן  לצערי לא יאשרו לכם משכנתא.

פיתרון הוא להביא ערב שיסייע לכם להחזר את המשכנתא על הערב להיות מדרגה ראשונה
לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא  תיצור איתנו קשר.