Close

שאל שאלה באתר

האם תמהיל המשכנתא שהוצע לי משתלם?

שלום. ברצוני לקבל הלוואת משכנתא בגובה 476000 שקל. תמהיל המשכנתא והריביות שקיבלתי הן: 140000 במסלול פריים בריבית של 1.4. 120000 במסלול משתנה כל 5 ל15 שנה בריבית של 3.69. ו216000 שקל במסלול קבועה לא צמודה בריבית של 3.47. האם אלו ריביות טובות?

צמחי שלום

קצת קשה לי לתת תשובה חד משמעית לשאלתך כי חסרים נתונים חשובים – כמו שווי הבית הנרכש ולכמה שנים נלקח מסלול הקל"צ? ל10 שנים או ל-30 שנים.

אבל על פני השטח הריביות סבילות. לקבלת ייעוץ מקצועי אני ממליץ לך למלא את הטופס המצורף