Close

שאל שאלה באתר

האם עדיפה משכנתא במסלול ריבית משתנה צמודה או לא צמודה?

שלום, האם כדאי להרכיב את המשכנתא, נכון לתנאים הנוכחיים בשוק, ממסלול ריבית משתנה צמודה או לא צמודה? ההבדל בריביות שקבלתי הוא 1.1%. האם זה סביר להניח שהמדד יהיה נמוך מזה בחמש שנים הקרובות?

אייל שלום ובוקר טוב

לרוב נכון לקחת את מסלולי הלא צמודות אלה אם כן מדובר על משכנתא לטווח מאוד קצר, עד 8-9 שנים ולשנים אלו אפשר לשלב צמודות.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה