Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לקבל משכנתא לבניית בית עם שיוך חוזי בהיקף הגבוה מ- 700 אלף ש"ח?

שלום, האם ניתן לקבל משכנתא לבניית בית בקיבוץ עם שיוך חוזי בהיקף הגבוה מ-700 אש”ח

עידן שלום

ברמה העקרונית, אם יש כבר פרסלציה -ניתן לקבל עד 60% משווי הבית על פי שמאי.

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.