Close

שאל שאלה באתר

האם מומלץ לבצע מחזור משכנתא לאחר העברת דירה על שמי?

שלום, קבלתי אישור למשכנתא מבנק אחד בלבד, כיוון שאני רוכשת את הדירה מחמותי. לכן גם הריביות שקבלתי הן גבוהות: p-0.2 ל 30 שנה, וקל”צ 3.88 ל 17 שנה. התכנון שלי הוא לקחת את המשכנתא, להעביר את הדירה על שמי, ומיד למחזר. 1. האם כדאי לפעול כך? יש לך רעיון אחר? 2. כיצד לבנות תמהיל עם קנסות מינימאלים? כמובן שאקח 1/3 פריים. האם ניתן לקחת בלון ולמחזר אותו אח”כ למסלול שפיצר? האם למשתנה כל 5 יש קנס נמוך יותר? תודה! ענת

ענת שלום

על אף שעסקה בין בני משפחה היא עסקה מורכבת ניתן לאשר אותה ביותר מבנק אחד ונכון לפעול כך.

בעת מחזור משכנתא בוודאי תצטרכי לעבור בנק, שכן הבנק הקיים מכיר את היסטורית הרכישה ולא ישפר את הריבית.

בעניין המסלולי, מכיוון שהקנס הוא תוצאה של פערי היוון של ריביות נכון להגדיל את הריבית בקל"צ על חשבון ריבית הפריים כך שיש לבקש אפילו p+0.5 ולהוריד את ריבית הקל"צ

נשמח לסייע לך באופן אישי את יכולה להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה