Close

שאל שאלה באתר

האם כדאי לקחת משכנתא כנגד נכס עבור קניית נכס נוסף או לקחת משכנתא רגילה על הנכס הנוסף בלבד?

שלום רב, ברשותנו בית פרטי ללא משכנתא ששוויו כ-2 מיליון ש”ח ללא משכנתא שמושכר ומכניס כ-4300 ש”ח בחודש. ברצוננו לקחת משכנתא של כ-1.5 לבניית בית בקיבוץ בו אנחנו מתגוררים. האם הגיוני/אפשרי לפצל ולקחת משכנתא כנגד כל אחד מהנכסים או עדיף לקחת כנגד אחד מהם בלבד?

אביבה שלום וחג שמח

לא ציינת כמה שווי הנכס בקיבוץ…

אבל על הבית הנוכחי ניתן לקבל 1 מליון ש"ח למשכנתא (מוגבל לתקרה של 50% מהערכת שמאי) ועל הבית שבבניה ניתן גם כן לקבל ליווי בנקאי / משכנתא – תלוי שווי/עלויות בנייה.

ככלל תמיד עדיף לשעבד נכס אחד בלבד לעומת שניים אם ניתן.

שיהיה בהצלחה!