Close

שאל שאלה באתר

מה האפשרות שלי בקבלת משכנתא לכל מטרה + משכנתא לרכישת נכס נוסף?

שלום רב, יש לי משכנתא של 800 אש”ח ומסגרת של 1.5 מש”ח בשל משכנתא שנפרעה. אני רוצה לקבל משכנתא לכל מטרה ומשכנתא לרכישת נכס נוסף. גובה נדרש הוא 2.4 מש”ח. מס’ שאלות: 1. מה הריבית שניתן להשיג 2. האם ניתן לקבל על חלק גרייס? 3. מה המגבלה המקסימלית בהיבט יחס הכנסה /החזר משכנתא

יוסי שלום,

  1. ניתן לקבל עד 50% מימון על הנכס הקיים ובנוסף עד 70% מימון על הנכס הנרכש ככול שמדובר בשדרוג נכס קיים
  2. ניתן לקבל גרייס חלקי עד מכירת הנכס הקיים
  3. יחס החזר הכנסה: 49%

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266