Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן להעביר את מלוא הזכויות על דירה שעברה בירושה?

שלום רב ,לאישתי יש אחות אחת ואמא שלהם חייה כעת בדירה שהייתה על שמה ועל שם בעלה ז”ל, שהוא נפטר היא ביקשה להעביר את זכויות הירושה על הדירה לבנות שיהיו חצי חצי , לפני כמה שנים אישתי בחוזה העבירה את זכותה על הבית מ50% , לאפס ,זאת עומרת שהדירה בירושה תהיה ב100% לאחותה, האם היא יכולה להעביר את כל זכויות 100% הדירה על שמה? לציין שהיא תחזיר את שווי חצי הדירה מהקנייה בחזרה לאחותה בלקיחת משכנתא על הסכום המדובר, אשמח לתשובה.

יששכר בוקר טוב,

הליך של עסקה בין בני משפחה לעולם הוא הליך מורכב שיש לטפל בו בכפפות של משי.

לאחר השלמת הליך הרישום של הנכס ע"ש האחות ניתן לרכוש רק 100% בעסקה

יהיה עליכם לתת הסבר משכנתא לעסקה זו, אך טכנית זה ניתן לביצוע.

בהצלחה