Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן לקבל הלוואה עומדת ברכישת בית?

שלום רב, רציתי לדעת האם ניתן לקבל הלוואה עומדת ברכישת בית. אנחנו שוקלים לרכוש בית חדש ולמכור את הבית שלנו. יש לנו משכנתא והלוואה בריביות טובות. אנחנו קרובים למיצוי יכולת ההחזר הנוכחית שלנו. רציתי לקבל הלוואה עומדת של כ- 250 אלף ש”ח כאשר אחזיר רק את הריבית ובעוד מספר שנים נקוב מראש אחזיר את הקרן עם השחרור של קרן ההשתלמות שלי. האם זה נהוג, מה הריביות שלרוב אקבל במצב כזה. האם חובה לשעבד נכס בתמורה. תודה

אורי שלום וחג שמח

ניתן לשעבד את הנכס הנרכש ב 70% מימון (גם בהלוואה עומדת) ובנוסף גם במידת הצורך, ניתן לשעבד את הנכס הקיים שיימכר בשיעור של עד 50% מימון

את הפער בין מחיר המכירה לרכישה ניתן לקחת בבלון עד 2 שנים.

לקבלת ייעוץ אישי בנוגע למשכנתא שלך צור איתנו קשר.