דרגה שווה (פרי פסו)

זהו מצב המתרחש כאשר ישנן שתי משכנתאות משני בנקים על אותו נכס ושתי ההלוואות נמצאות באותה דרגה מבחינת האפשרות למימוש הביטחונות. כלומר, במקרה שישנו צורך להעביר את הדירה לבעלות הבנק בגלל קשיים בהחזר התשלומים החודשיים של המשכנתא, אין לאף בנק עדיפות אחד על השני (בניגוד למצב של משכנתא דרגה ראשונה ודרגה שנייה). כתוצאה מכך, שני הבנקים מתחלקים שווה בשווה בנכס הנדל"ן.