חברה משכנת

חברה אשר מחזיקה בזכויות על נכס הנדל"ן בתקופת ביניים אשר מתקיימת בין סיום הבנייה של הנכס ועד למסירתו הסופית לרוכשים. פרק הזמן הזה בדרך כלל אורך כמספר חודשים, אך יכול להתארך מעבר לכך במקרים חריגים. כאשר מתבצעת המסירה מן החברה המשכנת לרוכשים, נכס הנדל"ן נרשם בטאבו או מוחכר לבעלים. כאשר מדובר על נכס נדל"ן חדש, הרי שהחברה המשכנת היא הקבלן שמבצע את עבודות הבנייה.