אישור זכויות

מסמך רשמי של המנהל למקרקעי ישראל שמפרט את המצב של נכס הנדל"ן נכון לרגע הוצאתו וזאת על פי המידע שמצוי בידי המנהל. הוא רלוונטי במקרים שבהם נכס הנדל"ן אינו רשום בטאבו אלא מוחכר לתקופה ארוכה. הפרטים המצויים במסמך נוגעים לשטח הנדל"ן, שמות החוכרים והמחכירים, עיקולים שונים, שעבודים ועוד. עושים בו שימוש בעיקר לפני עסקאות נדל"ן לצורך אימות זהות החוכרים וקבלת מידע רשמי על הנכס.