Close

שאל שאלה באתר

כמה מתוך ערך הדירה אפשר לקבל משכנתא?

1. כמה מתוך ערך הדירה אפשר לקבל משכנתא

מיכל שלום,

אם זו דירה ראשונה ויחידה 75%
אם זו דירה ראשונה של אחד מבני הזוג בלבד- 60%
דירה שנייה 50%