ריבית אפקטיבית (מתואמת)

הריבית בפועל שנגבית מלווי המשכנתא, עם התחשבות במועדי גביית הריבית והעמלות השונות שנגבות מהלווים מעבר לריבית הנומינאלית. מכיוון שהחזר המשכנתא נעשה בצורה חודשית, הריבית הנומינאלית של המשכנתא לשנה היא נמוכה יותר מהריבית האפקטיבית שנגבית בפועל מהלווים. הסיבה לכך היא, שריבית אפקטיבית היא בגדר ריבית דריבית שמגדילה את עלויות הלווה. בדיקת ריבית זו על ידי מחשבון ריבית נומינלית לאפקטיבית נותנת את החישוב המקורב ביותר לעלויות החזר המשכנתא.