הודעת משכון

זוהי אחת מן הפעולות הבירוקרטיות שיש לבצע לאחר קבלת האישור העקרוני מהבנק לנטילת משכנתא ולפני העברת הכסף בפועל ללווה. הודעה זו מועברת בצורת מסמך חתום לרשם המשכונות, כאשר בתוך המסמך מצוינת הבקשה של בעל נכס הנדל"ן ליצור משכון חדש על הנכס. בנוסף לכך, הודעת משכון כוללת בקשה לבצע רישום עבור המשכון החדש. יש לציין, כי פעולה זו היא אחת מדרישות החובה של הבנק לקבלת משכנתא.