דרגה שנייה

מתייחס לרישומים בטאבו על הדירה. במידה ובעלי הדירה רוצים לקחת משכנתא שנייה על הדירה לפני שהספיקו להחזיר את המשכנתא הקיימת, עליהם לקבל אישור תחילה מהבנק הראשון. לאחר מכן, אם קורה מקרה בו הלווים אינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם והמלווים מממשים בטחונות, הבנק השני יקבל את החוב שלו רק לאחר שהבנק הראשון מסופק. בנקים רבים אינם מסכימים להיות רשומים בדרגה שנייה אלא דרגה שווה לפחות.