משכנתא לפי שנים

לכמה שנים לוקחים משכנתא?

גולשים רבים מתעניינים בשאלה "לכמה שנים אפשר לקחת משכנתא", ואכן, אורך חיי המשכנתא הוא אחד החלקים החשובים והמשמעותיים המשפיעים, הן על גובה ההחזר והן על ההחלטה של הגורם המעניק את המשכנתא באילו תנאים להעניק אותה. שיקולים נוספים באשר לתנאי המשכנתא כוללים את היכולת של נוטלי המשכנתא לפרוע אותה ורמת הסיכויים לשינויים לטובה ביכולת הזאת.

משכנתא

באופן עקרוני נוטה כל גוף המעניק משכנתא ל-5 שנים, 10 שנים או יותר, שלא להעניק משכנתא שגובה ההחזר שלה יהיה מעל 30% מההכנסה המשפחתית נטו.

חשוב לדעת כי כשמחשבים משכנתא לפי שנים, יש נקודה מסוימת שמעבר לה פריסת ההלוואה עשויה להיות בבחינת נטל, אף שיש הנוטלים משכנתאות כאלה.

ההבדל בין משכנתא להלוואה רגילה

ההבדל העיקרי שבין משכנתא להלוואה רגילה, שבראשונה משמש הנכס שלשמו נלקחה ההלוואה כבטחון עבור הכסף. כמו כן, סכום המשכנתא מועבר על ידי הבנק ישירות למוכר הנכס, בלא שללווה תהיה נגיעה כל שהיא לסכום.

הבדל נוסף בין ההלוואות הוא באורך החיים שלהן. אמנם יש הנוטלים הלוואה ל-5 שנים או משכנתא ל-10 שנים, אבל אורך הלוואה מקובל יותר הוא משכנתא ל-20 שנה או משכנתא ל-25 שנה.

עם זאת, ככל שאורך חיי ההלוואה הוא רב יותר, כך נוהגך כל גוף המעניק משכנתאות במשנה זהירות ומנסה להבטיח את עצמו מפני שינויים משמעותיים, הן בגובה הריבית והן במדד המחירים לצרכן, המשקף את האינפלציה במשק.

הצמדה למדד, ריבית קבועה וריבית משתנה

הגופים המעניקים משכנתאות מנסים ליצור את שיווי המשקל האפטימאלי ביותר מבחינתם בין גובה הריבית וההצמדה למדד. ישנן מספר דרכים ליצור את שיווי המשקל הזה:

משכנתא צמודה למדד בריביות נמוכות: הדרך הראשונה היא הענקת משכנתא צמודה למדד בריביות נמוכות יחסית. הריביות נשארות קבועות, בעוד הקרן צמודה למדד. ההחזרים על משכנתא ל-25 שנים גדלים בהתאם לעליית המדד.

משכנתא לא צמודה בריביות גבוהות יחסית: הדרך השנייה היא הענקת הלוואה בלתי צמודה בריבית גבוהה יחסית. כך למעשה מגלם נותן המשכנתא את עליית המדדים הצפויה בהפרש הריבית. משכנתא ל-30 שנים עשויה להשתנות אך ורק בהתאם לשינויים בריביות, ואלה היו תמיד קטנים יחסית, גם בשנים שבהן האינפלציה היתה גבוהה.

תמהיל בין הצמדה למדד וריבית גבוהה יחסית: התמהיל המקובל ביותר הוא שילוב בין ריבית והצמדה. חלק מהמשכנתא ניתן בריבית גבוהה, אבל איננו צמוד. חלק אחר מוצמד למדד אבל בריביות נמוכות.

חלק אחר ניתן בריביות המשתנות אחת לשנה או אחת לכמה שנים. כך מובטח שיווי משקל מסוים בין עליית הריבית לאינפלציה, הן לתועלת נוטלי ההלוואה והן לתועלת הבנק.

משכנתא לתקופות ארוכות – היתרונות והחסרונות

המקרים שבהם נוטלים הלווים משכנתא ל-30 שנים הם מעטים יחסית. התקופה ארוכה מדי, ואי הוודאות הופכת לכמעט בלתי אפשרית. היתרון של משכנתאות כאלה הוא הקטנת ההחזר החודשי. עם זאת, הירידה בסכומי ההחזר היא צנועה יחסית ולא בטוח שהדבר מצדיק את הארכת חיי המשכנתא.