אישור עקרוני

לאחר שלווה המשכנתא כבר יודע מהו תמהיל המשכנתא המועדף אליו, השלב הבא יהיה לפנות לבנקים למשכנתאות ולבקש אישור עקרוני למשכנתא. אישור זה אומר, כי הבנק מתחייב כלפי הלקוח, שמשכנתא תינתן לו בתנאים המצוינים וזאת עד לתאריך ספציפי. לאחריו, התחייבות הבנק נגמרת ויש לחדש את האישור העקרוני. לצורך קבלת אישור זה, הלווה צריך להציג בפני הבנק מסמכים שונים, כגון מידע על הכנסות, פרטים על הדירה, מידע אישי ועוד.