הערכת שמאי (שמאות, שומת מקרקעין)

בדיקה שמבוצעת על ידי גורם מקצועי ומוסמך לכך, שמטרתה לקבוע את שווי נכס הנדל"ן. הערכת שמאי נעשית בדרך כלל לפני ביצוע עסקת נדל"ן ונדרשת על ידי הבנק בעת נטילת משכנתא. השמאי לוקח בחשבון בהערכה שלו את שטח הדירה, הסביבה בו הוא ממוקם, שעבודים ועיקולים שונים וגם ניתוח הנדסי של הדירה. בנוסף לכך, הערכת שמאי משווה את הדירה לנכסים דומים אחרים שנמכרו באזור.