הערת אזהרה

רישום שנעשה בטאבו ובו מפורטות בכתב כל ההתחייבויות של בעל הנכס או בעל הזכויות של הנכס. ההערה יכולה לכלול התחייבות לביצוע עסקה וגם איסור לבצע כל עסקה הקשורה לנכס הנדל"ן. ככלל, כל אדם שחותם על חוזה לרכישת דירה, מומלץ לו שיפנה למשרד המקרקעין ויוסיף הערת אזהרה על שמו. לאחר ביצוע פעולה זו, בעל הנכס לא יוכל למכור את הדירה לקונה אחר בלי אישורו.