חכירה

הסכם שכירות לטווח ארוך, אשר נחתם בדרך כלל לתקופה של מעל לחמש שנים ונותן זכויות מוגדרות לחוכר (אם מדובר על יותר מ-15 שנה, זוהי חכירה לדורות). חכירה היא נפוצה בעיקר בתחום הנדל"ן, כאשר בישראל הקרקע הוחכרה על ידי המנהל למקרקעי ישראל לתקופה של 49 או 99 שנים (לאחריה נעשתה לרוב החכרה מחדש). בשנת 2009 הופרט המנהל למקרקעי ישראל והקרקע המוחכרת הועברה לבעלותם של החוכרים.