ביטוח חיים

ביטוח חיים הוא אחד התנאים לקבלת משכנתא מהבנק. ללא ביטוח זה לא ניתן לקבל אישור למשכנתא מהבנק וזאת בגלל תקופת ההחזר הארוכה בענף ההלוואות לדיור. מטרתו היא למנוע מצבים בהם הלווה או אחד הלווים נפטר ואין אפשרות לגבות את הכסף עבור המשכנתא שנלקחה מהבנק. כאשר ישנו ביטוח חיים פעיל ומתרחש מקרה מוות של לווה או אחד הלווים, הביטוח מעביר את הכסף ישירות לבנק והמשכנתא נפרעת במלואה.