חשבון מוגבל

חשבון עו"ש בנקאי שדרכו לא ניתן לקבל כל סוג אשראי מהבנק, כולל פנקסי צ'קים, כניסה לאוברדרפט, שימוש בכרטיסי אשראי והלוואות בנקאיות. חשבון הופך למוגבל, כאשר יותר מעשרה צ'קים חוזרים במהלך של שנה אחת מסיבה של "אין כיסוי מספק". הסנקציה על החשבון נמשכת שנה אחת, כאשר לאחריה עדיין קיימת מעין תקופת מבחן לבעל החשבון. במידה והדבר מתרחש שוב, בעל החשבון הופך להיות מוגבל חמור.