רשם המשכונות

גוף ממשלתי שמנהל רישומים על משכונים שנעשו על נכסים בישראל ובין השאר נכסי נדל"ן. כאשר אדם רוכש דירה ומקבל הלוואה בצורת משכנתא מהבנק, נכס הנדל"ן משמש כביטחונות להחזר ההלוואה. כדי שהמשכון של הדירה יכנס לתוקף, הבנק ידרוש מהלווה לגשת לרשם המשכונות ולבצע רישום חדש לטובתו של הבנק. לאחר שמבוצע המשכון, לא ניתן יהיה למכור את נכס הנדל"ן בלי אישורו של הבנק.