בנייה רוויה

בניין שנרשם או נועד להירשם בהתאם לחוק המקרקעין התשכ"ט 1969 כבניין משותף. כאשר התנאים להרשמה כבניין משותף הם: בניין שבו 2 קומות ומעלה, בניין שבו 4 יחידות דיור ומעלה בניין שבו בכל קומה ישנה יחידת דיור אחת לפחות.