Close

שאל שאלה באתר

מהי הדרך הזולה ביותר לקבלת משכנתא של כ-400,000 ₪ להחזר ב5-6 שנים לנכס בחו"ל?

אני מתכוון לקנות נכס ולשם כך זקוק לסכום של כ- 400,000 ש”ח ( 120,000$). מה הדרך הזולה ביותר לקבל הלוואה/משכנתא כזו להחזר ב-5-6 שנים…? השאלה הדי סטנדרטית הזו באה מכיוון שהנכס הוא: בארה”ב! ברשותי דירה בארץ אותה להעמיד כבטוחה למשכנתא…תודה

שמואל שלום רב וחג שמח

אין בעיה לשעבד נכס בארץ לטובת רכישת נכס בארה"ב אך יש לקחת בחשבון שהמשכנתא היא למעשה הלוואה לכל מטרה שהריבית בגינה יותר יקרה ממשכנתא רגילה

בהצלחה