Close

שאל שאלה באתר

האם אפשר לקחת משכנתא לשיפוץ אחרי הרכישה?

נכס של ארבע מיליון, ומצריך שיפוץ של 1 מיליון. האם אפשר לקחת משכנתא לטובת השיפוץ אחרי קנית הנכס ( בהנחה שהנכס משולם מהון עצמי )

ניר שלום

בהתאם לנתונים שהצגת –

ניתן לקחת משכנתא לשיפוץ ככול שיש אסמכתאות לכך.

נשמח לסייע לך באופן אישי אתה יכול להשאיר את פרטיך כאן או לחילופין להתקשר אלינו למספר 053-9378266

בהצלחה