Close

שאל שאלה באתר

האם ניתן למחזר רק חלק מהמשכנתא?

האם ניתן למחזר רק חלק מהמשכנתא? המשכנתא שלקחתי בנויה ממסלולים שונים ואני מעוניין לשנות/למחזר את אחד המסלולים, האם זה ניתן?

דודו שלום

ניתן לבצע מחזור חלקי אך רק באותו הבנק בו לקחת את המשכנתא שלך.