Close

שאל שאלה באתר

מה העלות ההחזר החודשי בהערכה גסה רק עבור תוספת של 300 אש"ח למשכנתא?

שלום, אני ואשתי בעלי דירת מגורים בשווי כ1,500,000 (הבניין לפני הליך תמ"א 38 מאד מתקדם) מעוניינים למוכר ולשפר דיור . סכום המשכנתא כיום 750,000. במידה ונרכוש דירה אחרת ונצטרך להוסיף כ250,000-300,000 ש"ח מה העלות ההחזר החודשי בהערכה גסה רק עבור הסכום הנוסף? (במידה ונרצה להשאיר את המשכנתא הקיימת בתנאים שקיבלנו ולהוסיף משכנתא חדשה על ההפרש של הסכום)

ערן שלום רב

ההחזר החודשי תלוי בשנות המשכנתא.

על מנת להישאר באותו החזר חודשי בוודאי שצריך לפרוש את המשכנתא הקיימת ליותר שנים.