ביטוח EMI

ביטוח משכנתא דרך חברה חיצונית שהיה נפוץ עד שנת 2012, אז בנק ישראל הגביל את מימון המשכנתא ל-75% ואסר על נטילת הלוואות דיור באמצעות ביטוח EMI. עד שנת 2012, לווים שלא היה ברשותם הון עצמי מספק כדי להגיע למינימום הנדרש, יכלו להשתמש בשירותי ביטוח חיצוניים. חברת EMI ביטחה תמורת פרמיה את הלווים עד לרמת מימון של 95% מהדירה וכך אפשרה לקיחת משכנתא במימון גבוה מאד.