אחוז מימון

החלק של המשכנתא שהלווים נוטלים מן הבנקים למשכנתאות מתוך המחיר הסופי של הדירה. אחוז המימון החיצוני של המשכנתא נתון לרגולציה מהבנק המרכזי, כאשר ההלוואה המקסימאלית עומדת על 75% לרוכשים של דירה ראשונה, 70% למשפרי דיור ו-50% למשקיעי נדל"ן. ככל שאחוז המימון הוא גבוה יותר, כך המשכנתא נחשבת למסוכנת יותר והלווה נאלץ לשלם יותר תשלומי ריבית לאורך זמן.