איך אתה מחשב את תשלומי המשכנתא?

חישוב תשלומי המשכנתא מתבצע לפי אחת משלוש שיטות החזר אפשריות – לוח שפיצר, קרן שווה, בוליט. השיטה הנפוצה ביותר לחישוב תשלומי המשכנתא מבוססת על לוח שפיצר, בשיטה זו ההחזר החודשי קבוע או כמעט קבוע, בהתאם למסלולי ההלוואה, אם בוחרים משכנתא צמודה ו/או בריבית משתנה, ההחזר החודשי ישתנה בהתאם לשינויים בריבית ובמדד, או בהצמדה אחרת לפיה מבוסס החישוב של ההחזר החודשי.

מחשבון לתכנון משכנתא ל5 שנים

באמצעות מחשבון משכנתא תוכל להעריך כמעט במדויק את תשלומי ההלוואה החודשיים לאורך כל התקופה, יש לדעת מראש מהו סכום ההלוואה, תקופת ההחזר וריבית חודשית.

איך לחשב תשלום משכנתא ביד?

חישוב משכנתא ביד משתנה בהתאם לשלושה פרמטרים עיקריים המשפיעים על גובה ההחזר החודשי – סכום המשכנתא, ריבית ותקופת ההלוואה. ככל שסכום המשכנתא גבוה יותר ותקופת ההלוואה ארוכה יותר, כך המשכנתא מתייקרת מאחר וחלק ניכר ממנה הוא תשלום הריבית.

להמחשת הנושא נניח ואתם מעוניינים לקחת משכנתא בסכום של 600,000 ₪ לתקופה של 20 שנה לפי ריבית בגובה 3%. בעזרת מחשבון משכנתא או גיליון אקסל ושימוש בפונקציית PMT תוכלו לגלות כי החזר הריבית הוא כ-198,620 ₪, כלומר תשלומי הריבית מהווים כשליש מהמשכנתא. ככל שתקצרו את תקופת המשכנתא תוכלו לקבל מהבנק ריבית נמוכה יותר ולהחזיר פחות כסף.

 

איך עובדת הנוסחה לחישוב תשלומי המשכנתא?

בגדול, הנוסחה לחישוב תשלומי משכנתא מורכבת משלושה חלקים עיקריים, החלק הראשון הוא ריבית שנתית (rate), את הריבית יש לחלק ל-12 חודשים, החלק השני הוא תקופת ההלוואה, יש להכפיל את תקופת המשכנתא בשנים ב-12 כדי לקבל את מספר תשלומי ההחזר לפי חודשים, החלק השלישי הוא סכום ההלוואה בערכים של היום.

מחשבון משכנתא מבוסס על נוסחה מתמטית לחישוב החזר חודשי צפוי לפי ריבית חודשית, סכום ההלוואה ותקופת ההחזר. עם זאת, חשוב לדעת כי נוסחה בסיסית אינה כוללת שינויים במדד המחירים לצרכן או שינויים בריבית, לכן הנוסחה נועדה רק להמחשה וכסימולציה על מנת להשוות בין שיטות החזר ומסלולים שונים.

 

מהי הנוסחה לחישוב תשלומי המשכנתא?

הנוסחה לחישוב תשלומי המשכנתא היא: =PMT(rate, nper,pv,[fv],[type])

בנוסח יש להקליד שלושה נתונים עיקריים- ריבית חודשית (rate), תשלומי החזר (nper), סכום ההלוואה (pv).

כדי להבין זאת כדאי להיעזר באקסל, הגיליון האלקטרוני מציע את פונקציית PMT, וכדי להמחיש שימוש בפונקציה נניח ואנו לוקחים משכנתא בגובה 600,000 ₪, לתקופה של 20 שנה, כלומר 240 תשלומי החזר חודשיים, לפי ריבית של 3.5%, הנוסחה נראית כך:

=PMT(3.5%/12,20*12,-600,000)

לפי הנתונים בדוגמא, ההחזר החודשי הוא 3,479 ₪.