סיוע ברכישת דירה למשפחות עולים

משרד הבינוי והשיכון מסייע לעולים חדשים לרכוש דירה ראשונה בארץ, ניתן לקבל תוספות למשכנתא בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בחוק, בנוסף לסכומי סיוע נוספים. החל מחודש מרץ 2012 נקבע כי מעמד עולה לצרכי קבלת משכנתא יינתן לתקופה של 15 שנה מתאריך העלייה ארצה. סכום הסיוע מושפע בהתאם לשיטת הניקוד למשפחות עולים, ככל שהניקוד גבוה יותר כך המשפחה זכאית למשכנתא בסכום גבוה יותר.

זוג עולים בפגישה לגבי קבלת סיוע למשכנתא

משרד הבינוי והשיכון מסייע לעולים חדשים לרכוש דירה ראשונה בארץ, ניתן לקבל תוספות למשכנתא בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בחוק, בנוסף לסכומי סיוע נוספים. החל מחודש מרץ 2012 נקבע כי מעמד עולה לצרכי קבלת משכנתא יינתן לתקופה של 15 שנה מתאריך העלייה ארצה. סכום הסיוע מושפע בהתאם לשיטת הניקוד למשפחות עולים, ככל שהניקוד גבוה יותר כך המשפחה זכאית למשכנתא בסכום גבוה יותר.

רגע לפני שאתם מתחילים בהליך משכנתא חשוב כי תעיינו בשיטת הניקוד למשפחות עולים על מנת לחשב את הזכאות המגיעה לכם וכדי לבדוק האם ההצעה לסיוע מתאימה עבורכם.

מי זכאי לסיוע?

כדי לקבל סיוע ברכישת דירה למשפחות עולים עליכם לעמוד באחת ההגדרות הבאות:

  • זוג עולים עם או ללא ילדים.
  • עולה חדש הנשוי לתושב ישראל ותיק ולהם ילד שנולד בחו"ל לפני קבלת מעמד עולה בישראל.
  • עולה יחיד עם לפחות ילד אחד, כאשר בן הזוג של העולה לא עלה לישראל, או העולה חי עם ידוע בציבור או הילד של העולה מעל גיל 21.

חשוב לדעת כי שיטת הניקוד למשפחות עולים מורכבת משני רכיבים עיקריים – ותק בארץ ומספר הילדים. ותק בארץ למשך שנה אחת מזכה את המשפחה ב-250 נקודות, שנתיים ותק בארץ מזכה ב-300 נקודות וכך הלאה, בעבור כל שנה נוספת מקבלים 50 נקודות נוספות.

כאמור, גם מספר הילדים משפיע על חישוב נקודות הזכות לסיוע, עבור ילד אחד מקבלים 350 נקודות, שני ילדים 500 נקודות, שלושה ילדים 650 נקודות, עבור חמישה ילדים זכאים ל-900 נקודות, ועבור כל ילד נוסף מקבלים תוספת של 100 נקודות.

יודגש כי כל משפחת עולים זכאית לתוספת קבועה בגובה 730 נקודות, וזאת בנוסף לניקוד המצטבר על פי טבלאות החישוב. מעבר לכך, בכפוף לקבוע בחוק, כל משפחת עולים תקבל בשנה הראשונה לשהייתה בארץ לפחות 1,700 נקודות, ומהשנה השנייה ואילך תזכה למינימום של 1,800 נקודות.

תוספות ניקוד לזכאי נכה

משפחות עולים אשר עונות להגדרות נכים על פי משרד הבינוי והשיכון זכאיות לתוספת ניקוד בסך 200 נקודות בגין הנכות, ויש סף ניקוד מינימלי למשפחות עולים שלהם נכות של 75% או למעלה מכך בסך 1,900 נקודות לפחות. במידה והזכאי מרותק לכיסא גלגלים או בני הזוג נכים בשיעור 75% ויותר, הניקוד יהיה בגובה 2,200 נקודות.

תוספות ניקוד בגין שירות צבאי, לאומי או אזרחי

משפחות עולים זכאיות בגין שירות צבאי או לאומי לקבל תוספת של 1% למשכנתא בסיסית לכל חודש שירות מלא, ובגין שירות אזרחי לתוספת של 1% לכל חודש שירות, אך לא יותר מ-12 חודשים. בגין שירות מילואים של 6 שנים לפחות, לפחות 10 ימי מילואים בכל שנה, המשפחה זכאית לתוספת של חצי אחוז עבור כל 15 ימי מילואים, עד לתקרה של 10% לכל אחד מבני הזוג.

מומלץ ללחוץ על הקישור המצורף כדי לבדוק את תוספת המשכנתא בגין שירות צבאי, לאומי או אזרחי.

תוספת למשפחות עולים עם ותק מעל חמש שנים

על מנת לסייע למשפחות עולים ותיקות החליטה הממשלה על תוספת למשפחות השוהות בארץ יותר מחמש שנים. התוספת למשכנתא נקבעת על פי מספר השנים המצטבר מיום קבלת מעמד עולה. לדוגמה, משפחה בעלת ותק של 5-6 שנים זכאית לתוספת למשכנתא בסך 19,630 ₪ לפי תנאי הלוואה בריבית של 3% למשך 28 שנה.

תוספות על פי יישוב המגורים

משפחות עולים זכאיות לתוספת נגב על פי חוק הלוואות לדיור, לרכישת דירה או לבניית בית באחד מיישובי הנגב. בהתאם ליישוב, הסכום לתוספת למשכנתא הוא בסך 48,000 – 84,000 ₪. כמו כן, ניתן לקבל תוספת למשכנתא למשפחות עולים הרוכשות דירה באזורי עדיפות לאומית א' או ב', בהתאם לכללים הקבועים בחוק.

צירוף זכאויות

עולים חדשים יכולים לצרף זכאויות כדי לרכוש דירה או לבנות בית יחד עם הורה, אח או סבא, וניתן לצרף לזכאות גם דוד זכאי. ניתן לממש עד שלוש זכאויות יחד לרכישת דירה אחת, בכפוף לתנאים.

אם אינכם זכאים לסיוע ברכישת דירה למשפחות עולים, או במידה והמשכנתא אינה מספיקה לכם, צרו עמנו קשר, וצוות המומחים של משכנתא גורו יסייע לכם לקבל משכנתא מותאמת אישית בתנאים משתלמים ונוחים.