סיוע לזוגות ידועים בציבור עולים

בקרב העולים ארצה בגלי העלייה בשנים האחרונות ישנם גם זוגות ידועים בציבור, ואלה זכאים כמו זוגות נשואים עולים לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון לרכישת דירה ראשונה. עולים חדשים יכולים לבחור לקבל את הסיוע בדיור הניתן לוותיקים, בהתאם לסכומי הסיוע והתוספות בתוכניות הסיוע לתושבים ותיקים.

זוג עולים ידועים בציבור בפגישה לגבי קבלת סיוע למשכנתא

כדאי לדעת כי שיטת הניקוד לזוגות ידועים בציבור עולים מורכבת משני רכיבים עיקריים- ותק בארץ ומספר הילדים, עם זאת הסיוע יינתן גם לזוגות ידועים בציבור ללא ילדים. מעבר לכך, ניתן לצבור תוספות שונות המגדילות את המשכנתא ומאפשרות לזוגות העומדים בקריטריונים לקבל הלוואה בסכום גבוה יותר.

מי זכאי לסיוע?

כדי לקבל סיוע לזוגות ידועים בציבור עולים יש לעמוד בקריטריונים הבאים:

  • זוג עולים עם או ללא ילדים.
  • עולה נשוי לוותיק שנולד להם ילד בחו"ל, לפני קבלת מעמד עולה בארץ.
  • עולה יחיד עם ילד אחד לפחות, כל עוד בן הזוג של העולה לא עלה לישראל, העולה חי עם ידוע בציבור, גילו של הילד מעל 21.

כאמור, הניקוד לזוג ידוע בציבור שעלה לישראל מושפע משנות ותק ומספר הילדים. עבור שנת ותק אחת בארץ מקבלים 250 נקודות, לשנתיים ותק מקבלים 300 נקודות, ועבור כל שנה נוספת זוכים ל-50 נקודות נוספות.

מספר הילדים נקבע לפי מספרם של הילדים הסמוכים לשולחן של מבקשי הסיוע, לילד אחד מקבלים 350 נקודות, לשני ילדים מקבלים 500 נקודות, לשלושה ילדים מקבלים 650 נקודות, כאשר ל-6 ילדים מקבלים תוספת של 1,000 נקודות, ועבור כל ילד נוסף עוד 100 נקודות.

ראוי לציין כי כל זוג ידועים בציבור העולה ארצה מקבל תוספת קבועה של 730 נקודות, בנוסף לניקוד על פי הטבלאות השונות אותן ניתן לראות באמצעות לחיצה על הקישור.

תוספות ניקוד לזכאי נכה

אם אתם עומדים בהגדרות הנכים של משרד הבינוי והשיכון הנכם זכאים לניקוד של 200 נקודות בגין הנכות, קיים סף ניקוד מינימלי של 1,900 נקודות לנכה בשיעור של 75% או יותר, וסף ניקוד מינימלי בגובה 2,200 נקודות לנכה מרותק לכיסא גלגלים או לזוג נכים בשיעור 75% נכות או יותר.

תוספות ניקוד בגין שירות צבאי, לאומי או אזרחי

זוגות ידועים בציבור עולים זכאים לתוספת למשכנתא הבסיסית בגין שירות צבאי, לאומי או אזרחי. בגין שירות צבאי או לאומי זכאים לתוספת ניקוד של 1% לכל חודש שירות מלא. בגין שירות אזרחי זוכים לתוספת בגובה 1% לכל חודש שירות מלא, לא יותר מ-12 חודשים.

בגין שירות מילואים ניתן לקבל תוספת של 0.5% כל עוד מוכיחים שירות במשך שש שנים לפחות, ולפחות עשרה ימי מילואים בכל שנה. חשוב לדעת כי ישנה תקרה בגובה 10% לזוגות, ויחד עם תוספות בגין שירות צבאי לאומי או אזרחי ניתן להגיע עד ל-65%.

תוספת משכנתא על פי ותק

זוגות ידועים בציבור עולים עם ותק גבוה מחמש שנים בארץ, זכאים לתוספת למשכנתא. עבור ותק של 5-6 שנים מקבלים תוספת בסך 19,630 ₪, עבור 7 שנים תוספת של 28,370 ₪ ועבור שמונה שנים או יותר ניתן לקבל תוספת בסך 43,630 ₪. את התוספת ניתן לקבל בתנאי ריבית 3% למשך תקופת החזר ל-28 שנה.

תוספות על פי יישוב המגורים

אם תחליטו לרכוש דירה או לבנות בית באחד מיישובי הנגב תוכלו לקבל תוספת למשכנתא בהתאם ליישוב, בסכומים שבין 48,000 – 84,000 ₪. כמו כן, ניתן לקבל מענק ביטחוני במידה וקיימות דרישות מיגון מיוחדת על פי הנחיית פיקוד העורף, בהתאם לרשימת היישובים המעודכנת באתר משרד הבינוי והשיכון.

כמו כן, ניתן לקבל תוספת משכנתא בגין רכישת דירה באזורי עדיפות לאומית א' או ב', כאשר התוספת לרכישת דירה או לבניית בית באזור עדיפות לאומית א' היא בסך 97,000 ₪, לפי ריבית 4.5% ל-20 שנה.

אם אתם זוג עולים ידוע בציבור אך הסיוע אינו מתאים לכם או שאינכם עומדים בקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון, צוות המומחים של משכנתא גורו ישמח לסייע לכם לקבל הצעה למשכנתא משתלמת. השאירו פרטים באתר ונחזור אליכם בהקדם.