עמלת פירעון מוקדם

קנס שנגבה מלווי משכנתאות שמעוניינים לפרוע את הלוואת המשכנתא שלהם לפני תום התקופה או במקרה של מחזור משכנתא על ידם. העמלה מורכבת ממספר מרכיבים שונים – עמלה תפעולית בסך 60 ₪, קנס על אי הודעה מראש שממנו ניתן להימנע, עמלת מדדים שרלוונטית למסלולי משכנתא צמודי מדד ועמלת היוון. עמלת ההיוון יכולה להגיע לסכומים משמעותיים במיוחד לכן כדאי לבדוק היטב את כדאיות הפירעון המוקדם.