גרירת משכנתא

זהו תהליך שניתן לבצע בעת מכירת דירה ישנה ומעבר לדירה חדשה, כאשר ישנה הלוואה שעדיין לא הוחזרה במלואה על הדירה הישנה. במקרה שרוכשי הדירה החדשה אינם מעוניינים לפרוע את ההלוואה במלואה, יש באפשרותם להעביר את השעבוד לדירה החדשה בעזרת כמה צעדים פשוטים. יש לציין, כי גרירת משכנתא והעברת השעבוד נעשית בהתאם לכללי האשראי שנהוגים בבנק או גופים נוספים הקשורים להלוואה, כמו משרד השיכון.