כל מה שרציתם לדעת על הקשר בין ריבית המשכנתא למדד המחירים לצרכן

לקיחת משכנתא אינה עניין של מה בכך, מאחר ועליכם להתחייב להחזר חודשי לאורך שנים ארוכות. משכנתא היא לרוב ההלוואה הגדולה ביותר שתיקחו בחייכם, לכן אין זה פלא כי רוב הלווים חוששים מצעד זה בחייהם, והם מתקשים לקבל החלטה נכונה. בנוסף, עבור רוב הלווים משכנתא נחשבת לנושא מאיים בגלל המושגים הפיננסים הרבים אותם יש להכיר ולהבין, במיוחד מושגים כמו מדד המחירים לצרכן וריבית פריים.

מחשבון שאיתו מחשבים את מדד המחירים

למעשה, ככל שתעמיקו את הידע שלכם בתחום המשכנתאות תתקלו פעם אחד פעם בשני מושגי יסוד- ריבית פריים ומדד המחירים לצרכן, לכן חשוב להבין את משמעות המושגים ולהכיר את הקשר ביניהם. מעבר לכך, חשוב לדעת כי קיים קשר ישיר בין ריבית פריים לשיעור מדד המחירים לצרכן, ולמעשה במקרים מסוימים המדד ישפיע ישירות על הריבית של המשכנתא שלכם, כאשר במקרים אחרים הריבית היא זו שתשפיע על המדד, וגם כאן יש לכך השלכות על המשכנתא ותשלומי ההחזר שלכם.

הסבר כללי על המושגים ריבית בנק ישראל ומדד המחירים לצרכן

כדי להבין את הקשר ואת היחסים בין שני מושגי היסוד בתחום המשכנתאות ובתחומים רבים נוספים, חשוב להכיר ולהבין מהי ריבית בנק ישראל ומהו מדד המחירים לצרכן.

ריבית בנק ישראל מפורסמת מדי חודש בחודשו ביום השני האחרון של כל חודש. בנק ישראלי אחראי לפרסם את שיעור הריבית במשק הישראלי, כאשר כל חודש הריבית עלולה להשתנות. שיעור הריבית במשק הישראלי היא 0.1%, וכדאי לדעת כי מדובר בשפל חסר תקדים של הריבית במשק הישראלי.

כדי לקבל את ריבית הפריים, ריבית המאפיינת את מסלול המשכנתא הפופולרי בריבית פריים, יש להוסיף לשער הריבית שמפורסם על ידי בנק ישראל את המרווח הקבוע בשיעור 1.5%. כלומר, ריבית פריים נכון להיום היא 0.1%+ 1.5%, וביחד 1.6%. כעת תוכלו לחשב מהי הריבית שעליכם לשלם במידה ובחרתם משכנתא בריבית פריים+ 2%, כלומר הריבית על ההלוואה היא 3.6%. במידה ובחרתם מסלול משכנתא בריבית פריים מינוס 0.7%, הרי עליכם לשלם לפי מסלול זה ריבית של 0.9% לפי ההפרש בין 1.6% פחות 0.7%.

למחשבון משכנתא ריבית פריים לחצו כאן

חשוב להדגיש כי בחירת מסלול משכנתא בריבית פריים מאפשרת לכם לנצל את הריבית הנמוכה במשק, עם זאת מדובר במסלול בעל רמת סיכון גבוהה יחסית מאחר ובכל רגע הריבית במשק עלולה לצמוח מעלה, ולגרום לכך כי תשלומי ההחזר שלכם יקפצו מעלה גם הם. בדיוק מסיבה זו החליט בנק ישראל להגביל את הלווים בבחירת מסלולי משכנתא בריבית משתנה עד שליש מסך ההלוואה.

מדד המחירים לצרכן משקף את שיעור האינפלציה במשק. מדד זה מפורסם ב- 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד המחירים לצרכן מאפשר לנו לבחון בכמה אחוזים עלו או ירדו המחירים של סל מוצרים קבוע המאפיין מוצרים שכל משפחה ממוצעת בישראל רוכשת. בסל המוצרים ניתן למצוא פריטים כמו ירקות, פירות, מוצרי מזון בסיסיים, מוצרי חשמל, ביגוד, הנעלה, טיסות, תקשורת ועוד.

כאשר המחיר של סל המוצרים עלה מעלה הרי מדד המחירים לצרכן צמח מעלה, כלומר הייתה התייקרות מחירים של כלל המוצרים בסל או של חלקם. חשוב לדעת כי בנק ישראל וגורמים נוספים המעורבים בניהול הכלכלה והמשק הישראלי מעוניינים כי תהיה עליית מחירים הדרגתית בהתאם ליעד האינפלציה המתוכנן.

השפעה הדדית בין שיעור הריבית וגובה מדד המחירים לצרכן

לאחר שהבנתם את שני מושגי היסוד, ריבית ומדד המחירים לצרכן, כעת יש לבדוק כיצד הם משפיעים וקשורים זה לזה. חשוב להבין כי עליית מחירים במשק נגרמת כתוצאה מביקוש למוצרים השונים, לדוגמה אם מחירי הנדל"ן עולים הרי יש ביקוש גדול לדירות. כאשר מדד המחירים לצרכן יורד הרי מגמת הביקוש למוצרים שונים פוחתת ולכן מחירם יורד כדי ליצור ביקוש גבוה יותר.

כעת ניתן להבין את הקשר בין שיעור הריבית במשק לבין רמת הביקוש למוצרים שונים במשק, לרבות הביקוש לדירות. כאשר הריבית במשק גבוהה תשלומי החזר המשכנתא (וכל תשלום הלוואה אחרת) עולים מעלה, ואתם משלמים גם יותר כסף על המינוס שלכם בבנק. מאחר וההוצאות שלכם גדלו הרי נותר לכם פחות כסף לבזבוזים ולכן תיקנו פחות מוצרים. כמו כן, בגלל העלייה בריבית כדאי להשאיר כסף בחסכונות כי מקבלים ריבית גבוהה יותר, וכתוצאה מכך היקפי הביקוש למוצרים שונים פוחתים.

כאשר הריבית במשק נמוכה יש לכך השפעה על תשלומי ההחזר של המשכנתא והלוואות אחרות, למעשה אתם משלמים פחות ונותר בידכם יותר כסף לבזבוזים, ולכן חל גידול בביקוש למוצרים שונים. בנוסף, בתנאי ריבית נמוכה לא משתלם להשאיר כסף בפיקדונות ובחסכונות בבנק לכן נהוג להשקיע את הכסף באפיקים אחרים או לבזבז אותו ולרוכש מוצרים שונים.

כלומר, קיימת השפעה הדדית וישירה בין שיעור הריבית במשק לבין מדד המחירים לצרכן, ככל שהריבית צומחת מעלה ישנה ירידת מחירים, ולחלופין, ככל שהריבית פוחתת יש ביקוש גבוה יותר למוצרים שונים ולכן חלה עליית מחירים.

שינוי הריבית במשק על ידי בנק ישראל

כאמור, בנק ישראל מעוניין לעמוד ביעדי האינפלציה שקבע בתחילת השנה ולכן הוא עוקב אחרי מדד המחירים לצרכן. כאשר הבנק רואה כי בעקבות שיעור המדד הוא מתקשה לעמוד ביעדי האינפלציה לרשותו יש את כלי הריבית. בנק ישראל יכול לפרסם ריבית נמוכה יותר במטרה להשפיע על ציבור הצרכנים לרכוש יותר מוצרים ולהגדיל את הביקוש למוצרים שונים. כאשר הבנק רואה כי ציבור הצרכנים העלה את הביקוש באופן חד ומהיר מדי, הבנק יודיע על העלאת הריבית ויצנן את התלהבות הצרכנים לרכוש עוד ועוד מוצרים.

כמו כן, ברגע שבנק ישראל מודיע על העלאת הריבית ישראלים רבים יעדיפו להשאיר את כספם בחסכונות ובפיקדונות בבנקים ולא לבזבז, וכתוצאה מכך פוחת הביקוש וחלה ירידת מחירים במשק.

לפיכך, ניתן להבין כי אם מדד המחירים לצרכן עלה מעבר למצופה הרי צפוי שבנק ישראל יודע על העלאת הריבית במשק. לחלופין, אם המדד נמוך או אפילו שלילי, סביר להניח שבנק ישראל יוריד את הריבית כדי לעודד את הביקוש למוצרים וכדי לגרום לעלייה במחירים שתתרום לעלייה במדד.

עם זאת, התקופה האחרונה מאופיינת בריבית נמוכה ביותר, יש לציין כי הריבית בשיעור 0.1% נמצאת בשפל חסר תקדים בישראל. לכן, בנק ישראל אינו מסוגל לשחק עם שערי הריבית כדי לעודד או לצנן את הביקוש למוצרים שונים.

מעבר לכך, חשוב לזכור כי ישנם גורמים נוספים אשר משפיעים על גובה הריבית במשק הישראלי, ביניהם גורמים כמו שיעור הריביות בשווקים בינלאומיים, שינויים בשערי מטבע חוץ ועוד. עם זאת, אין צורך להעמיק יתר על המידה בנושא הקשר בין ריבית למדד המחירים לצרכן, אלא רק להבין כיצד פועל הקשר בין השניים, ואיך ניתן להעריך עלייה או ירידה בגובה ההחזר החודשי, כמובן בהתאם למסלולים שבחרתם בתמהיל המשכנתא.

לסיכום, כדי שגם אתם תוכלו להעריך שינויים בגובה ההחזר החודשי של תשלומי המשכנתא שלכם עליכם לעקוב מדי חודש אחרי הפרסום של מדד המחירים לצרכן, כאמור המדד מתפרסם ב- 15 לכל חודש, ובעקבות כך תוכלו לצפות את התנהגות בנק ישראל והחלטתו לגבי שיעור הריבית במשק. כמו כן, חשוב לעקוב אחר פרסום גובה הריבית על ידי בנק ישראל, ב- 2 לכל חודש, וכך תוכלו לצפות את השינוי במדד המחירים לצרכן. כפי שאתם רואים לא צריך להיות גאון בפיננסים כדי להבין את הקשר וההשפעה ההדדית בין הריבית למדד המחירים לצרכן, וכלי זה יאפשר לכם לצפות שינויים בגובה תשלומי ההחזר של המשכנתא ולהיערך לשינויים נכון יותר.

לשאלות ולמידע נוסף בנושא, הנכם מוזמנים להשאיר פרטים באתר. צוות המומחים של משכנתא גורו יחזור אליכם בהקדם האפשרי ויענה על כל שאלה. כמו כן, נשמח לסייע ולהעניק לכם ייעוץ והצעה אטרקטיבית למשכנתא, ללא עלות או התחייבות מצדכם.