שיטות לסילוק משכנתא

בתחום המשכנתאות, כמו גם בשאר סוגי ההלוואות, ישנו לוח סילוקין שהוא הטבלה שמציגה את שלבי החזר המשכנתא שנפרעת בתשלומים.

לוח הסילוקין נגזר מהסכום הכולל של ההלוואה, כלומר הקרן, אותו הסכום שנלקח בהלוואה, והריבית אשר הצטברה על סכום ההלוואה לאורך כל תקופת ההחזר שלה.

קיימות מספר שיטות לסילוק משכנתא. להלן סקירה של משכנתא גורו על שיטות אלו.

אדם שומר על דגם של בית בידיו

לוח סילוקין

הלוואה, ובמיוחד למשכנתא, היא תהליך מתמשך שבמהלכו מתבצע חישוב תקופתי של הריבית. אם מסתכלים על לוח סילוקין רואים שסכום החוב אינו מצטמצם באופן אחיד, זאת מכיוון שבין תשלום אחד למשנהו עולה סכום החוב, זאת בשל הריבית שמצטברת על החוב שנשאר.

כל תשלום בלוח הסילוקין מורכב משני חלקים, הקרן והריבית.

חשוב לזכור כי למרות שבדרך כלל מתבצע החזר ההלוואה מדי חודש, הרי שהריבית שנקובה בהלוואה היא ברוב המקרים שנתית, אולם היא מחושבת לפני כל תשלום מחדש. החישוב נעשה על התקופה היחסית מאז בוצע התשלום האחרון.

סוגי לוחות סילוקין

בהלוואות משכנתא ישנם מספר לוחות סילוקין, ביניהם:

  • לוח שפיצר זהו לוח הסילוקין השכיח ביותר. בלוח זה נקבע סכום קבוע להחזר החודשי, אולם החלוקה בין התשלומים בגין הקרן לבין התשלומים בגין הריבית משתנה.

בתחילת תקופת ההחזרים החלק הגדול יותר מסכום החזר הוא בגין הריבית ואילו בהמשך חיי ההלוואה, החלק הגדול יותר מתייחס לסילוק הקרן ותשלומי הריבית הופכים לנמוכים יותר.

בשרה התחתונה, עבור הלווה, מדובר באותו הסכום להחזר, בעוד שהחישוב משמש לבנק שמחלק את הסכום לתשלומי קרן וריבית בצורה שונה, ככל שההלוואה מתקדמת יותר.

  • קרן שווה לוח סילוקין זה הוא פחות נפוץ וקובע כי תשלומי הקרן יהיו קבועים ושווים לאורך כל תקופת החזר ההלוואה, בעוד תשלומי הריבית ישתנו בהתאם להתקדמות ההחזרים.

באופן זה, התשלומים הראשונים יהיו גבוהים יותר מאשר בלוח שפיצר, אולם במשך הזמן הם יקטנו, מאחר והריבית תקטן עם הזמן, לאחר שסכום הקרן שהוחזר, יקטן.

דחיית תשלומים

עוד שיטות לסילוק משכנתא מגולמות בלוחות סילוקין  שבעצם מתבססים על דחיית התשלומים, הבולטים בהם הם לוחות סילוקין של הלוואות גרייס או הלוואות בוליט.

  • גרייס- בהלוואות מסוג זה נדחה החזר ההלוואה למועד מאוחר יותר, שיכול להיות אחרי מספר חודשים מיום נטילת ההלוואה, או מספר שנים. ההלוואה ממשיכה לצבור ריבית, על אף דחיית התשלומים והלווה יכול לבחור במסלול גרייס חלקי או גרייס מלא:
  • גרייס חלקי: הלווה משלם בתקופת הדחייה שנקבע רק את הריבית ולאחר מכן את הריבית ואת הקרן.
  • גרייס מלא: הלווה לא משלם דבר ולאחר תקופת הדחייה מתחיל לשלם את הריבית ואת הקרן לפי לוח סילוקין שפיצר או אחר.

בשני המקרים, גרייס חלקי או גרייס מלא, יהיו התשלומים גבוהים יותר מאחר וסכום ההלוואה מחושב מיום בו נלקחה ההלוואה וצובר ריבית בהתאם.

  • בוליט- סוג הלוואה זה נקרא גם הלוואת בלון. בלוח הסילוקין של הלוואה זו משולמת הריבית בלבד, לכל אורך חיי ההלוואה ובסוף התקופה משולם סכום הקרן בתשלום אחד, בבת אחד. גם בלוח סילוקין זה, כמו בהלוואת גרייס, מחושב סכום הריבית התקופתית לפי הסכום המלא לתשלום ולא על החלק היחסי שקטן מדי חודש.

משכנתא גורו מסייעת למבקשי משכנתאות במידע חשוב על משכנתאות ובאיתור משכנתאות בתנאים הטובים ביותר לכל לווה, בהתאם לתקציבו ויכולת ההחזר החודשי שלו.

לקבלת הצעות מחיר למשכנתאות המובילות ביותר, ממיטב הגופים הפיננסים, מלאו את פרטיכם בטופס ההתקשרות המקוון שבאתר, וללא כל התחייבות.