Close

שאל שאלה באתר

מהו הסכום שניתן לקבל עבור משכנתא לדירה קיימת כך שההחזר החודשי לא יעלה על 3,800 ש"ח?

שלום, לא קיבלתי מכם תשובה בשאלה הקודמת שלי. מעוניינת לדעת מספר ספציפי אם תוכלו להגיד לי, סכום כסף שאוכל לקבל עבור משכון חלקי של דירה בבעלותי (4 חדרים, שוויה 1.7 מ’) כך שההחזר החודשי לא יעלה על 3,800. נתתם לי תשובה על כדאיות המהלך בלי לדעת אם יש או אין לי עוד הון עצמי, אבל אני שואלת משהו מאוד ספציפי ואשמח אם תוכלו לענות. כמה כסף אוכל לקבל עבור משכנתא לדירה קיימת כך שההחזר החודשי לא יעלה על 3800 ש”ח?

גילה שלום

סכום המשכנתא שניתן לקחת תלוי בהרבה פרטמרים כמו הגיל שלך, מספר שנות המשכנתא,

אם המשכנתא היא לתקופה של  10 שנים,  20 שנים או 30 שנים.

צריך לדעת איזה מסלולים תבקשי לקחת. לכל מסלול יש ריבית שונה

כך שתשובה אמיתית בלי הכיר את מכלול הנתונים הפיננסים לא ניתן לתת

יחד עם זאת כממוצע של משכנתא ל 20 שנים בריבית ממוצעת של 3.5% ניתן לקחת 655,000 ש"ח